kontakt:
Hanus Milan
Truhlářství
Třída Prátelství 2379
397 01 Písek

Tel: 605 44 79 70
mail:
truhlarstvipisek@ seznam.cz
Výroba a montáž
Po odsouhlasení návrhu Vám bude vyroben nábytek v dohodnutém termínu.

Termín se pohybuje od 1 do 5 týdnů dle objemu a složitosti zakázky.
O termínu zhotovení se s Vámi před zahájením výroby dohodnu a v daném termínu nábytek předám a případn
ě namontuji.

Montáže provádím dle Vašeho přání v
ětšinou v odpoledních hodinách, v sobotu případně neděli.
K v a l i t n í   v ý r o b a   -   d l o u h o d o b é   p o u ž í v á n í